Bostitch BENL

Sleutelelementen: de punt

De punt van een spijker is belangrijker dan deze op het eerste gezicht lijkt. Er zijn punten voor normale toepassingen, punten die voorkomen dat het hout breekt, en punten die de spijker helpen ombuigen (klinken) wanneer u deze in het werkstuk slaat.

De standaardpunt is voor alle spijkers een beitelpunt. Deze is vrij scherp en laat de spijker makkelijk door het hout dringen. Deze punt is standaard en is daarom weggelaten uit de SKU-code.

Om te voorkomen dat het hout splijt, zijn er botte punten en platte punten. Deze worden in SKUcodes aangeduid als BP en FP.

Er is ook een speciale punt, namelijk de klinkpunt. Deze wordt in SKU-codes aangeduid als CP.

De schacht van deze spijker is diagonaal gesneden. Daardoor buigt de spijker door naar één kant zodra hij contact maakt met een metalen plaat onder het hout. Dit soort klinkbevestiging levert veruit de beste resultaten op, maar vereist de meeste energie en is het meest slopend voor de apparatuur.