Bostitch BENL

Sleutelelementen: de kop

De kop is het deel van de spijker waar de hamer of, bij pneumatische hechtapparatuur, de slagpen van het apparaat op neer slaat. De kop is rond, afgeknepen of excentrisch.

Rondkopspijkers hebben een ronde kop. Ze lijken op de spijkers die los verkrijgbaar zijn bij de ijzerhandel. Ze zijn samengevoegd tot een rol of strip zodat u het apparaat meerdere keren kunt gebruiken zonder het na elke spijker te hoeven bijladen.

  • Alle rolspijkers hebben een ronde kop.
  • Niet alle stripspijkers hebben een ronde kop.

Spijkers met afgeknepen of excentrische kop zijn altijd samengevoegd tot strips. Daarbij zitten de schachten van de spijkers tegen elkaar aan. Zo passen er meer spijkers in het apparaat zodat u meer zelfstandig kunt werken.

De meeste stripspijkerapparaten voor rondkopspijkers hebben een capaciteit van 50 spijkers. De meeste stripspijkerapparaten voor spijkers met afgeknepen kop hebben een capaciteit van 75 spijkers. Het aantal spijkers per lading is echter altijd afhankelijk van de lengte van het magazijn en de diameter van de spijkerschachten.

Er is weinig verschil tussen de hechtkracht van rondkopspijkers en spijkers met afgeknepen kop. De hechtkracht zit hem grotendeels in de schacht. De kop draagt pas bij als de schacht uit het hout begint te slippen. De kop voorkomt dat de bovenlaag van het materiaal de onderlaag begint los te laten. Soms, als de bovenlaag minder sterk is dan de onderlaag, wordt de kop door de bovenlaag heen getrokken. De kracht die daarvoor nodig is, is bij rondkopspijkers vrijwel hetzelfde als bij spijkers met afgeknepen kop.

Vraag bij het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum naar de specifieke gegevens voor een bepaald soort spijker.

Afwerkspijkers en brads hebben een rechthoekige kop. Ze zijn even breed als de schacht maar zijn dieper. Daardoor hebben ze een grotere hechtkracht. Er is echter wel minder kracht nodig om de kop door de bovenlaag heen te trekken dan bij spijkers met een grotere, ronde of afgeknepen kop.

Verschillende spijkers hebben verschillende kopgroottes, afhankelijk van de schachtdiameter en de toepassing. Bij een spijker met een kleine schachtdiameter en een grote kopdiameter zou de kop makkelijk de schacht loslaten. Bovendien geldt dat, hoe groter de kopdiameter is, hoe minder spijkers er op een rol of strip passen. Er zijn echter bepaalde toepassingen die een zeer grote kopdiameter vereisen, bijvoorbeeld voor dakspanen (roofing shingles). Dergelijke spijkers voor daktoepassingen hebben een kopdiameter van 10 mm zodat ze de dakspanen (roofing shingles) goed vasthouden en voorkomen dat deze scheuren bij sterke wind.