Bostitch BENL

Belangrijke informatie: CE-markering voor bouwproducten

Per 1 juli 2013 zal de bestaande richtlijn bouwproducten 89/106/EWG (CPD) vervangen worden door de verordening bouwproducten nr. 305/2011 (CPR). Deze verandering roept veel vragen op over de noodzaak van CE-markering op bevestigingsmaterialen. Door middel van deze brief willen we de situatie verduidelijken en u infomeren over de uitgebreide maatregelen die Powers en BOSTITCH hebben genomen om te voldoen aan de laatste regelgeving. 

Wanneer is een product een bouwproduct?
De nieuwe verordening definieert een bouwproduct als volgt:
- wanneer het blijvend wordt verwerkt in bouwwerken of delen ervan
- wanneer het invloed heeft op de prestaties van één van de volgende vereisten aan het bouwwerk:
● mechanische weerstand en stabiliteit ● brandveiligheid
● hygiëne, gezondheid en milieu  ● veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
● bescherming tegen geluidshinder  ● energiebesparing en warmtebehoud
● duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Indien één van de twee hierboven genoemde definities niet van toepassing is op het bouwproduct, is het niet verplicht CE-gemarkeerde bevestigingsmaterialen te gebruiken. Voor verdere verduidelijking kunt u de bijgevoegde flowchart gebruiken; deze helpt u bepalen of een CE-gemarkeerd product verplicht is.

Prestatieverklaring
Indien een fabrikant of distributeur CE-gemarkeerde bevestigingsmaterialen verhandeld moet er op verzoek een Declaration of Performance (DoP) ter beschikking worden gesteld. Dit document toont de prestaties van essentiële producteigenschappen aan.

DoP’s en CE-markeringen kunnen alleen gebruikt worden voor producten die gereguleerd zijn via geharmoniseerde standaarden (EN-normen) of Europese Technische Beoordelingen (ETA). Deze technische beoordelingen zullen verder worden uitgewerkt vanaf 1 juli 2013 gebaseerd op de bestaande Europese richtlijnen (ETAG) uitgegeven door EOTA. Deze vormen de basis van de huidige ETA goedkeuringen.

Welke maatregelen zijn genomen door Powers & BOSTITCH?

  • Alle producten die momenteel een CE-markering hebben gebaseerd op EN-normen (bijv. Powers   houtnagels) zullen in de toekomst de CE-markering behouden. Klanten kunnen uiterlijk per 1 juli   2013 de DoP’s downloaden via onze websites.
  • Alle ETA goedgekeurde producten hebben reeds een CE-markering en zullen dit in de toekomst   ook behouden. Klanten kunnen uiterlijk per 1 juli 2013 de DoP’s downloaden via onze websites.
  • Diverse andere producten die momenteel nog niet beschikken over CE-markering zullen binnenkort alsnog CE-gemarkeerd worden (bijv. Powers snelbouw- en SDS- schroeven en de BOSTITCH houtnagels). DoP’s worden beschikbaar gesteld op onze websites zodra deze producten getest zijn volgens de geldende geharmoniseerde standaarden (EN-normen).
  • Verankeringsproducten die nog geen ETA goedkeuring hebben voldoen vaak niet aan de vereisten  van de ETAG’s. Voor veel van deze verankeringsproducten zijn ETA goedkeuringen en CE-markering niet mogelijk.
  • Op verzoek kunnen Powers en BOSTITCH een compleet overzicht van de CE-gemarkeerde producten  verstrekken. Tevens zal dit per product duidelijk worden aangegeven op onze websites.

Powers en Stanley Bostitch zijn zowel nu als in de toekomst toegewijd om u te voorzien van de meest innovatieve producten die voldoen aan de meest recente regelgeving.

Met vriendelijke groet,
Yura Biryukov
Product Director, verankeringsproducten
Stanley Black & Decker
www.bostitch.eu
www.powerseurope.com

« terug